Termeni si Conditii

PARTILE ACORDULUI

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor Termeni și condiții, mai exact vanzarea produselor sau serviciilor:

ARHETIPAL THERAPY SRL cu sediul in Bucuresti, CUI 43964085, având contul nr. RO44BTRLRONCRT0597711701, deschis la BANCA TRANSILVANIA, Bucuresti, reprezentată prin Bocai Florentina, în calitate de ADMINISTRATOR.

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un curs online, material pdf sau prestari servicii consiliere dezvoltare personala 
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului online, material pdf, servicii consiliere terapeutica sau dezvoltare personala  online  si au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele sau serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

⦁ Să verifice prezența la cursurile online.

⦁ Să ofere acces la cursul online şi după desfăşurarea lor in termenii prevazuti in prezentarea cursului.

⦁ Să asigure livrarea produselor comandate convenita si acceptata de beneficiar.

OBLIGATIILE  BENEFICIARULUI :

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele sau serviciile contractate.

⦁ Să fie prezent la toate orele de curs online susținute de prestator pentru cursuri, sesiuni sau programe dezvoltare  online vândute.


Tarif  și Modalități de Plată

 

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral,  fara plata in rate . 

⦁ Prețul se poate achita online cu card de credit sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin: 

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accident, boala, deces rude grad 1 sau catastrofe naturale.

 

Dispozitii Finale:

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea PRESTATORULUI

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.


__________________________________________________________________________

_________________________________